سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و به پسرش حسن فرمود : ] پسرکم چیزى از دنیا بجا منه چه آن را براى یکى از دو کس خواهى نهاد : یا مردى که آن را در طاعت خدا به کار برد پس به چیزى که تو بدان بدبخت شده‏اى نیکبخت شود ، و یا مردى که به نافرمانى خدا در آن کار کند و بدانچه تو براى او فراهم کرده‏اى بدبخت شود پس در آن نافرمانى او را یار باشى و هیچ یک از این دو در خور آن نبود که بر خود مقدمش دارى . [ و این گفتار به گونه‏اى دیگر روایت شده است که : ] اما بعد ، آنچه از دنیا در دست توست پیش از تو خداوندانى داشت و پس از تو به دیگرى رسد و تو فراهم آورنده‏اى که براى یکى از دو تن خواهى گذاشت : آن که گرد آورده تو را در طاعت خدا به کار برد پس او بدانچه تو بدبخت شده‏اى خوشبخت شود ، یا آن که آن را در نافرمانى خدا صرف کند پس تو بدانچه براى وى فراهم آورده‏اى بدبخت شوى و هیچ یک از این دو سزاوار نبود که بر خود مقدمش دارى و بر پشت خویش براى او بارى بردارى ، پس براى آن که رفته است آمرزش خدا را امید دار و براى آن که مانده روزى پروردگار . [نهج البلاغه]
 
جمعه 95 مرداد 22 , ساعت 10:20 صبح

Life expectancy equals the average number of years a person born in a given country expected to live if mortality rates at each age were to remain steady in the future. The life expectancy is shown separately for males and females, as well as a combined figure. Several non-sovereign entities are also included in this list too.
Life expectancy is the most widely used measure of health, although it only takes into account the length of people’s life and not their quality of life. There have been remarkable gains in life expectancy over the past 50 years in OECD countries. On average, life expectancy at birth reaches 80 years across OECD countries, a gain of more than 10 years since 1960. Women live about six years longer than men, averaging 83 years versus 77 years for men.
Many of these diseases are preventable, since they are linked to modifiable lifestyles. People who do not smoke, drink alcohol in moderate quantities, are physically active, eat a balanced diet, and who are not overweight or obese have a much lower risk of early death than those who have unhealthy habits


سه شنبه 93 دی 9 , ساعت 5:3 عصر


سه شنبه 92 تیر 11 , ساعت 3:17 عصر

می گویند: شاد بنویس

نوشته هایت درد و غم دارند!!

و من یاد ِ مردی می افتم

که با کمانچه اش

گوشه ی خیابان شاد میزد

اما با چشمهای ِ خیس..

 

غمگین


...

سه شنبه 92 تیر 11 , ساعت 3:15 عصر


یکشنبه 91 بهمن 15 , ساعت 3:58 صبح

Even if you’re feeling all broken to pieces, God still sees the beauty in you. God’s love never fails..

 

 

یاد آوری

 

یاد آوری


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ