سفارش تبلیغ
صبا
هرچه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد . [نهج البلاغه]
 
جمعه 90 شهریور 4 , ساعت 11:36 عصر

نوشتن، راهی برای آرام شدن...چگونه..خودکار خالی. نوشته ی بی رنگ. نگاه سرد و کم رنگ. زندگی این است..عاشقی جرم است..
صفحه ی بی خط ..گریه ی بی اشک..بغض بی صدا..سوال بی جواب..زندگی چیست؟ ماندن .. رفتن..ندیدن و یا..دیده نشدن
و سهم من..؟
خدایا..دلـ.مـ..گرفتـهـ..

تـ.نـ.هـ.الیست کل یادداشت های این وبلاگ