سفارش تبلیغ
صبا
آن که خصومت را از حد درگذراند گناه ورزید ، و آن که در آن کوتاهى کرد ستم کشید ، و آن که ستیزه جوست نتواند از خدا ترسید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 90 مرداد 26 , ساعت 12:25 صبح

انصافت کو آشنا؟
چرا که بی هیچ اجباری خاطرت در یادم مانده بی آنکه بخواهم بغضم برایت می شکند
                     و تو ... بی آنکه بدانی ... فراموشم می کنی

...؟لیست کل یادداشت های این وبلاگ